O vetraní

V minulosti boli okná zhotovené tak netesne, že stále dochádzalo k prirodzenej výmene vzduchu a tým k znižovaniu vlhkosti vzduchu v miestnosti, čím vznikalo na obývanie príjemné prostredie. Pri starých oknách vznikala táto výmena vzduchu prostredníctvom netesnosti a medzier v okennej konštrukcii.

 

Za účelom zníženia nákladov na kúrenie, odstránenie prievanu a odizolovania vonkajšieho hluku, boli skonštruované okná, ktoré zodpovedajú novým požiadavkám. Podľa nariadení zaoberajúcich sa tepelnou izoláciou platí: „Zvyšné škáry v teplo prenášajúcich okolitých povrchoch musia byť trvalo vzduchotesné zodpovedajúco súčasným technologickým možnostiam“, týmto je škárová priepustnosť obmedzená nariadeniami.

Charakteristikou pre priepustnosť škár okna je koeficient škárovej priepustnosti, hodnota  a (DIN 18 055). Moderné okná disponujú a-hodnotou menšou ako 1,0.

Samotné okná ako aj ich prepojenie s telesom stavby je také tesné, že neprichádza k žiadnej prirodzenej výmene vzduchu. Nedostatočné vetranie spôsobuje nepríjemný pocit z miestnosti. Vysoká vlhkosť vzduchu ktorá nie je včas odvetraná, môže spôsobiť poškodenie stavby.

 

Z tohto vyplývajúcemu prevlhčeniu (tvorba plesní) a jeho nepríjemným následkom je možné celkom ľahko zabrániť.

Úloha vetrania týmto spočíva v zaistení pohodlia a zabránení tvorby nebezpečných vplyvov na človeka a stavbu.

Vysoká tesnosť okien vyžaduje cielené a účelné vetranie. Inak bude výmena vzduchu v miestnosti počas vykurovacieho obdobia spojená s tepelnými a tým aj energetickými stratami. Tieto straty budú tým výraznejšie, čím je lepšia izolácia vonkajších plôch budovy.

 

Diferencovaným a účelným plánovaním vetrania by malo byť dosiahnuté, aby tepelné straty spôsobené vetraním boli podľa možností čo najnižšie.

 

Podľa súčasných technických poznatkov je odporúčané pre úsporu energie vetrať nasledovne:

 • Ráno vyvetrať na 10- až 15 min všetky miestnosti (predovšetkým spálňu)
 • V priebehu dňa vetrať tri až štyri razy (podľa množstva vlhkosti)
 • Okná nevyklápať, ale otvárať doširoka, toto nárazové vetranie zaručuje intenzívnu výmenu vzduchu za najkratší čas
 • Počas vetrania vypnúť kúrenie
 • Teplotu v miestnosti nenechať klesnúť pod  +15 ˚C, aby mohol vzduch v miestnosti nabrať dostatok vlhkosti

 

Ten, kto sa stará o potrebnú výmenu vzduchu, môže prostredníctvom moderných okien dosiahnuť úspory pri kúrení a zároveň aj zdravé prostredie v miestnosti. Rýchle a efektívne je krížové vetranie pri otvorení protiľahlých okien, pretože občas otvorenie jedného okna nestačí.

 

Preto odporúčame:

 • Energeticky úsporne vetrať ( pozri vyššie)
 • Odstrániť prekážky prúdenia vzduchu: nábytok postaviť pár centimetrov od steny, závesy nevešať pred radiátor, mali by siahať iba po parapet
 • Zatvárať dvere do menej vykurovaných miestností
 • Častejšie vetrať pri tvorbe nadbytočnej vlhkosti pri varení, kúpaní, sprchovaní atď., toto platí v neposlednom rade aj pre spálňu
 • V zime radšej okno otvoriť viackrát na kratší čas ako ho mať dlhodobo vyklopené. Týmto sa ušetrí veľa energie
 • Vlhký vzduch odvádzať von, nikdy nie do ďalších miestností
 • Kúrenie a pravidelné vetranie je predpokladom  pre zdravé prostredie v miestnosti. Zarosené okno je najlepším znakom, že treba vyvetrať. Suchý a okysličený vzduch sa ohreje skôr, vykurovanie pracuje lepšie a Vy máte doma pohodlie a teplo.

 

 

Stolárstvo

Peter Hodoň - HOLC PRODUKT

A. Hlinku 668/18, Teplička nad Váhom 013 01

 

Okná, vchodové dvere, interiérové dvere, kuchyne, stoly, komody, vstavané skrine

 

 

Kontakty

mobil : 0903 531 036

tel/fax:  041 59 82 106

 

E - mail

napíšte nám

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

© 2016 Stolástvo Hodoň. All Rights Reserved. Created by MIVIO Motion Marketing

X